Sök projektmedel

Vittnesstödsverksamheten finansieras huvudsakligen genom bidrag från Brottsofferfonden. Det finns olika typer av bidrag som verksamheter som bedriver vittnesstödsverksamhet kan söka. Ett särskilt bidrag som går att söka är vittnesstödsbidrag söks varje höst, senast den 1 oktober.

Det är också möjligt att söka projektmedel om verksamheten planerar att genomföra något utöver den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara grundutbildning eller vidareutbildning för vittnesstöd, att marknadsföra verksamheten eller rekrytera nya vittnesstöd.

Brottsofferfonden ger också bidrag för att samordna verksamheten i form av lönekostnader för anställd personal.

Om ni har frågor om medel från Brottsofferfonden är ni välkomna att kontakta myndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten.

Kontaktperson för vittnesstödsverksamheten

Aistė Ornatavičiūtė

Idébank för brottsofferprojekt

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns en idébank med projekt som har genomförts med medel från Brottsofferfonden. Där går det att få idéer på projekt, till exempel hur ni kan marknadsföra er vittnesstödsverksamhet.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten