Tre personer har ett projektmöte.

Sök projektmedel

Brottsoffermyndigheten finansierar forskning och brottsofferinriktade projekt med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Det går att ansöka om medel två gånger per år, senast den 1 april och senast den 1 oktober.

Forskare, civilsamhällets organisationer, offentliga och privata verksamheter kan söka medel från Brottsofferfonden. Syftet med projekten ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Brottsoffermyndighetens projektkatalog för brottsofferforskning samlar information om forskningsprojekt som fått finansiering av Brottsofferfonden. Information om projekt som har genomförts av organisationer inom civilsamhället finns på sidan Idéer till projekt för brottsofferinriktade projekt.

 

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten