Jobba hos oss

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndighetens uppgift är att främja brottsoffers rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.

För tillfället finns det två lediga jobb på myndigheten.

Brottsoffermyndigheten söker en beredningsjurist till brottsskadeenheten

Brottsoffermyndigheten söker en beredningsassistent till brottsskadeenheten