Så styrs vi

Brottsoffermyndighetens verksamhet styrs genom lag och regeringens förordningar.

Styrande dokument

Regleringsbrev

Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål Brottsoffermyndigheten ska uppnå med sin verksamhet under året och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten