Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du myndighetens remissvar från och med år 2022. Om du söker ett tidigare remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2022