Press

Här hittar du som är journalist information om vem du kan kontakta om du har frågor. Du hittar också länkar till nyheter, pressmeddelanden och pressbilder.

Allmänna frågor

Om du har allmänna frågor kan du kontakta Brottsoffermyndighetens kommunikatör. Du kan också ringa vår växel som kan hänvisa dig till lämplig kontaktperson. 

Vill du ta del av en allmän handling kan du kontakta vår registratur. Det gör du genom att skicka e-post eller genom att ta kontakt via vår växel.

 

 

 

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten