Ekonomi- och administrationsenheten

Ekonomi- och administrationsenheten arbetar bland annat med budget, ekonomisk uppföljning, redovisning, utbetalningar och expediering av brottsskadeersättning. Enheten ansvarar också för Brottsoffermyndighetens registratur.

Registrerar handlingar

Registraturen registrerar inkomna och upprättade handlingar i Brottsoffermyndighetens ärendehanteringssystem. Du kan kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar.

Använder e-fakturering

Fakturor till Brottsoffermyndigheten kommer in till Ekonomi- och administrationsenheten som ser till att de skickas till rätt mottagare. Myndigheten använder e-fakturering.

Anneli Nilsson

Ekonomichef
Telefon: 090-70 82 22​
E-post: anneli.nilsson@brottsoffermyndigheten.se

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten