En person gör en ansökan via webben.

Sök ersättning

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning för de skador som brottet har orsakat. Det finns tre olika typer av ersättning: försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning.

Du kan få ersättning genom försäkringar

Kontrollera om du har någon försäkring som du kan få ersättning genom. Du kan få ersättning även om ingen har blivit dömd för brottet.

Gärningspersonen kan bli dömd att betala skadestånd

Om en person blir dömd för brottet kan domstolen besluta att personen ska betala skadestånd till dig.

Du kan ha rätt till brottsskadeersättning

Du kan ha rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten om den dömda gärningspersonen inte kan betala skadeståndet och det inte heller finns någon försäkring som täcker hela skadan. Du kan få ersättning även om ingen har blivit dömd för brottet. Ersättningen kallas brottsskadeersättning.

Beloppen kan variera

Det är delvis olika regler som gäller för ersättningarna. Därför kan beloppen variera.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten