Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Betala en skuld

Om du har dömts för ett brott kan det få ekonomiska konsekvenser. Här får du veta vilka kostnader som du kan behöva betala och hur du ska gå till väga.

Du kan bli dömd till att betala ett skadestånd. Om du inte kan betala skadeståndet kan det leda till att Kronofogden eller Brottsoffermyndigheten försöker kräva pengarna från dig. Andra kostnader kan vara böter. Det kan också handla om att betala rättegångskostnader eller en avgift till Brottsofferfonden.

Om du inte betalar kan du få betalningsanmärkningar. Därför är det bra att veta vad du förväntas göra.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten