Kontakta nyckelpersoner

Här finns kontaktuppgifter till nyckelpersoner vid Brottsoffermyndigheten. Om du inte hittar personen du söker här kan du ringa oss via vår växel på telefonnummer 090–70 82 00.

Myndighetschef

Anders Alenskär, generaldirektör

Brottsskadeenheten

Magnus Öhrn, enhetschef
Telefon: 090-70 82 88

Ekonomi- och administrationsenheten

Anneli Nilsson, ekonomichef
Telefon: 090-70 82 22​

Personal- och serviceenheten

Maria Jonsson Järnö, personalchef
Telefon: 090-70 82 57

Enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Ulf Hjerppe, enhetschef
Telefon: 090-70 82 54, 070-619 57 54

Regressenheten

Sten-Håkan Sidebo, enhetschef
Telefon: 090-70 82 15

Facklig representant

Bo Eriksson, Saco
Telefon: 090-70 82 14

Vittnesstöd

Aistė Ornatavičiūtė, kontaktperson för vittnesstödsverksamheten
Telefon: 090-70 82 76

E-postadresser

Personalens e-postadresser följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se. 

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten