Rättegång i en rättssal på en domstol

Om Brottsofferfonden

Brottsofferfonden har sedan 1994 finansierat forskning och projekt för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Forskare, civilsamhällets organisationer, offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag två gånger per år.

Målet för Brottsofferfonden är att stimulera omfattningen av och kvaliteten på det brottsofferarbete och den brottsofferforskning som bedrivs i Sverige. Fonden är en viktig finansiär för forskare som arbetar med brottsofferfrågor och för organisationer inom civilsamhället som möter brottsoffer och vittnen.

Så finansieras Brottsofferfonden

Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott. Den som dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse ska betala en särskild avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden. Den som avtjänar sitt straff i form av elektronisk fotboja ska betala en avgift på 80 kronor per dag, upp till 9 600 kronor för hela perioden. Fonden tar också emot gåvor.

Betala avgift till Brottsofferfonden

Det framgår av domen om en dömd person ska betala en avgift till Brottsofferfonden. Personen får i så fall ett inbetalningskort från Polismyndigheten. Den som vill ha mer information om avgiften kan kontakta Polismyndigheten på telefon 010-563 35 04.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten