Minnesgåva till Brottsofferfonden

Brottsofferfonden är öppen för minnesgåvor. Gåvorna bidrar till att finansiera forskning och projekt som har som mål att öka kunskapen om brottsoffer och att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Så hanterar Brottsoffermyndigheten dina personuppgifter

När du skänker en minnesgåva godkänner du att Brottsoffermyndigheten sparar och använder de personuppgifter som du lämnar. Uppgifterna som du fyller i kommer bara att användas för att hantera minnesgåvan.

Läs mer om hur Brottsoffermyndigheten hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Uppgifter för minnesblad


Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten