Sök fortsättningsbidrag

Du måste göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för ett tvåårigt eller treårigt projekt.

Du gör en ansökan om fortsättningsbidrag genom att fylla i det ordinarie ansökningsformuläret via webbansökan eller genom att fylla i en ansökningsblankett i pdf-format.

Bifoga följande dokument

Bifoga följande dokument via webbansökan eller via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se:

  • En kopia av den ursprungliga projektbeskrivningen

  • En redogörelse för arbetet under året och eventuella resultat. En jämförelse ska göras med den ursprungliga ansökan och eventuella avvikelser ska redovisas

  • En ekonomisk delredovisning. En jämförelse ska göras med den ursprungliga budgeten och eventuella avvikelser ska redovisas

  • En plan för det kommande projektåret.

Posta undertecknade dokument

Skicka följande via post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå:

  • Sammanfattningen från webbformuläret eller den ifyllda ansökningsblanketten i pdf-format undertecknad av prefekt eller motsvarande

  • Den ekonomiska delredovisningen undertecknad av institutionens/organisationens ekonomiansvariga.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten