En person gör en ansökan via webben.

Forskningsprojekt

Brottsofferfonden stödjer forskningsprojekt där det övergripande målet är att öka kunskapen om brottsoffer och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer.

Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin. Brottsofferfonden finansierar doktorandprojekt under förutsättning att en disputerad forskare står som huvudsökande.

Rådet för Brottsofferfonden fattar beslut om fördelning av medel. Rådet bedömer bland annat:

  • projektets relevans i förhållande till Brottsofferfondens ändamål och uppdrag

  • frågeställningarnas vetenskapliga betydelse

  • projektets originalitet och potential till nydanande forskning

  • forskningsmetodens och datans adekvans för forskningsuppgiften

  • projektets genomförbarhet, till exempel etiska aspekter eller datas tillgänglighet.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten