Om informationen

Konsekvenserna av ett terroristbrott kan för offren förvärras av olika anledningar, bland annat genom brist på information.

Informationen på brottsoffermyndigheten.se/terrorism har tagits fram för att de som utsätts för terroristbrott och de som möter utsatta för dessa brott har rätt till tydlig information. Den är ett resultat av ett uppdrag som Brottsoffermyndigheten fick av regeringen. Bakgrunden är en utredning om Sverige kunde leva upp till terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser, Ds 2018:22. I den lämnades ett förslag om att Brottsoffermyndigheten skulle se över och utveckla sin information riktad till offer för terrorism.

Den här informationen omfattar generell information om den rätt till hjälp, stöd och skydd som offer för terrorism och deras familjemedlemmar har enligt terrorismdirektivet.

Den information som har tagits fram rörande terroristbrott och offrens rättigheter finns även översatt till ett tiotal språk. Du hittar översättningarna om du klickar på Other languages längst upp i vänstra hörnet.

Uppdraget har genomförts i samråd med flera myndigheter, organisationer och verksamheter.

Man framför datorn i soffan.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten