Vad kan jag begära i ersättning för kränkning?

Brottsoffermyndigheten publicerar exempel på ersättning för kränkning vid olika typer av brott i en så kallad referatsamling. Framför allt används referatsamlingen av yrkesverksamma jurister. Den kan också vara intressant för dig som blivit utsatt för brott när du ska begära ersättning för kränkning.

Exempel på nivåer för kränkningsersättning

Kanske undrar polisen vad du vill begära i skadestånd. Om du vill kan du då läsa i referatsamlingen och se om det finns någon som blivit utsatt för ett liknande brott och vad det ledde till för kränkningsersättning. Du kan också ringa Brottsoffermyndighetens servicetelefon om du har frågor.

Servicetelefon

Brottsoffermyndighetens servicetelefon – för dig som har frågor om ersättning vid brott.

Kontakta oss

090–70 82 00

Du kan få skadestånd för annat än kränkning

Kom ihåg att du inte bara kan få skadestånd för kränkning. Du kan också få skadestånd för till exempel sveda och värk, utlägg och förlorad inkomstskadad eller förlorad egendom. 

Om du arbetar med brottsoffer

Om du arbetar som jurist eller kommer i kontakt med brottsoffer på annat sätt finns särskild information som är riktad till dig.