Vad ska jag begära i skadestånd?

Polisen vill veta vad du vill ha i skadestånd av gärningspersonen. Här får du reda på vad du kan få ersättning för och exempel på olika belopp.

Om du är osäker på vilket belopp du ska begära räcker det med att säga till polisen att du vill ha skadestånd. Du kan sedan återkomma om vilket belopp så länge du gör det före rättegången. Polisen skickar vidare dina krav till åklagaren som hjälper dig att begära skadestånd av gärningspersonen.

Åklagaren eller ett målsägandebiträde, om du har ett sådant, kan ge dig information om hur mycket pengar du kan kräva att få i skadestånd. Du kan också ta kontakt med Brottsoffermyndigheten för att få information om det.

Det här kan du kräva skadestånd för

Här finns några exempel på vad du kan kräva skadestånd för.

Skadad eller förlorad egendom

Till exempel skadade kläder eller stulna saker. Det är bra om du kan skicka med kopia på inköpskvitton.

Kostnader

Det kan till exempel vara utlägg för sjukvård, samtalsterapi, resor till och från sjukhus, medicin och liknande. Skicka med kopia på kvitton.

Inkomstförlust

Skicka med en kopia av intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan. Du kan inte få skadestånd för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Sveda och värk

Fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Ersättningen är 2 700 kronor per månad (år 2022) om du är helt sjukskriven. Om du inte är sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning.

Kränkning

Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till. Allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Det går oftast inte att få skadestånd för kränkning vid stöld, bedrägeri eller skadegörelse.

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya nivåer för kränkningsersättning. Det beror på att det kommit ny lagstiftning på skadeståndsområdet. De exempel som finns nedan är därför inte längre aktuella för brott som inträffat efter den 30 juni 2022.

Vanliga brott – det här kan du begära i skadestånd för kränkning

Misshandel och rån av mindre grovt slag

5 000–10 000 kronor
Exempel: Ett eller några slag i ansiktet och mot kroppen eller ett par, tre inte alltför hårda sparkar mot din kropp när du står upp. Ett annat exempel är om någon hotar att råna dig utan att använda fysiskt våld.

Misshandel och rån av lite grövre slag

10 000–15 000 kronor
Exempel: Grövre våld mot ansiktet eller hårda sparkar. Våld mot dig när du ligger ner. Våld med farligt tillhygge kan motivera ännu högre krav. Ett annat exempel är om någon rånar dig med hjälp av ett farligt vapen som till exempel en pistol eller kniv.

Olaga hot

5 000–15 000 kronor
Muntligt eller skriftligt hot: 5 000–7 000 kronor
Hot med livsfarligt vapen: 10 000–15 000 kronor

Du kan läsa mer om olika nivåer för kränkningsersättning vid olika typer av brott finns i Brottsoffermyndighetens referatsamling.

Bestående skada

Om du har fått en bestående skada på grund av brott, till exempel ett ärr eller förlorat synen, kan du prata med åklagaren eller med ett eventuellt målsägandebiträde.

Om du vill ha vägledning om hur mycket du kan få i ersättning för ärr kan du besöka Trafikskadenämndens ärrtjänst. Där du kan se exempel på ärr och hur mycket de ger i ersättning.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten