Ladda ner eller beställ material

Här kan du ladda ner, skriva ut eller beställa material från Brottsoffermyndigheten. Det mesta är kostnadsfritt förutom några böcker som säljs via Norstedts Juridik.

Din beställning

Antal broschyrer väljer du i nästa steg

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten