Ersättning till brottsoffer

Här kan du se en film om ersättning till brottsoffer och om Brottsoffermyndighetens verksamhet. Om du önskar se vissa avsnitt finns här nedan delar av föreläsningsfilmen.

Ersättning till brottsoffer

Ingela Ackemo, jurist på brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten, föreläser.

40:39

Korta filmer om ersättning till brottsoffer och om Brottsoffermyndighetens verksamhet

Här finns avsnitt från föreläsningsfilmen ovan.

Brottsoffermyndighetens verksamhet

5:15

Ersättning till brottsoffer

6:02

Vägen till brottsskadeersättning

7:50

Brottsskadeersättning – ersättning för vad?

15:38

Brottsskadeersättning till barn och unga

6:11
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten