Tiedoista

Monet tekijät kuten tiedon puuttuminen saattavat pahentaa seurauksia, joita terrorismirikos uhreille aiheuttaa.

Sivustolla brottsoffermyndigheten.se/terrorism olevat tiedot on tuotettu, koska terrorismirikosten uhreilla ja näiden rikosten uhreja auttavilla on oikeus saada selkeää tietoa. Tiedot perustuvat Rikosuhriviranomaisen hallitukselta saamaan toimeksiantoon, joka pohjautuu selvitykseen siitä, kykeneekö Ruotsi toimimaan terrorismidirektiivin rikosuhrimääräysten, Ds 2018:22 mukaisesti. Siinä esitettiin ehdotus siitä, että Rikosuhriviranomainen tarkastelisi ja kehittäisi terrorismin uhreille suunnattua tietoa.

Nämä tiedot kattavat yleiset tiedot siitä oikeudesta apuun, tukeen ja suojeluun, jota terrorismin uhreilla ja heidän perheenjäsenillään on terrorismidirektiivin mukaan.

Toimeksianto on toteutettu yhteistyössä useiden viranomaisten, organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten