Wsparcie i pomoc

W tym ustępie znajdziesz przykłady różnych rodzajów wsparcia udzielanego przez profesjonalne podmioty oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Ofiary ataków terrorystycznych mają prawo do wsparcia natychmiast po zdarzeniu i przez tak długi czas, jak jest to konieczne. Wszystkim osobom, które ucierpiały w wyniku poważnego zdarzenia, należy zaoferować interwencję kryzysową, która jest działaniem natychmiastowym, mającym na celu ograniczenie poważnych konsekwencji psychospołecznych, psychosomatycznych i społecznych oraz wzmocnienie zdolności człowieka do radzenia sobie w życiu.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap [Urząd Ochrony Społeczeństwa i Gotowości], MSB, jest odpowiedzialny za kwestie dotyczące gotowości w sytuacjach kryzysowych i koordynuje działania podmiotów, które mogą zapewnić wsparcie i informacje w sytuacji kryzysowej. Na portalu internetowym urzędu krisinformation.se mogą być publikowane informacje o otwarciu specjalnego centrum interwencji kryzysowej w celu zapewnienia wsparcia i opieki w związku z danym zdarzeniem. Dostępne są tam również informacje o innych rodzajach wsparcia oferowanego przez różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego.

Wsparcie i pomoc

Oto kilka przykładów podmiotów, które mogą zapewnić opiekę i wsparcie:

Bris

Barnens rätt i samhället [Prawa dziecka w społeczeństwie], Bris, to organizacja wspierająca dzieci i młodzież. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą zadzwonić pod numer 116 111 i porozmawiać z kuratorem. Bris oferuje również profesjonalne wsparcie na kilka innych sposobów, na przykład przez pocztę elektroniczną i czat.

Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż [szw. Röda korset] oferuje interwencję kryzysową w związku z poważnymi zdarzeniami.

Dyżury dla ofiar przestępstw

Dyżury dla ofiar przestępstw zapewniają informacje i pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku przestępstwa, ich krewnych oraz świadków. Na portalu internetowym Brottsofferjouren Sverige [Dyżur dla Ofiar Przestępstw Szwecja] znajdziesz informacje na temat tego, do kogo można się zwrócić. Brottsofferjouren Sverige obsługuje również ogólnokrajową linię wsparcia dostępną pod numerem telefonu 116 006. Dzięki usłudze Wsparcie w Moim Języku [szw. Stöd på eget språk] można uzyskać pomoc w kilku różnych językach.

Jourhavande medmänniska [Dyżur Bliźniego]

Jourhavande medmänniska [Dyżur Bliźniego] to organizacja non-profit oferująca dyżur telefoniczny i czat dla osób, które potrzebują rozmowy.

Opieka społeczna

Opieka społeczna odpowiada za zapewnienie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy i ich najbliższych. Kontakt z opieką społeczną uzyskasz poprzez swój urząd gminy. Na portalu internetowym Szwedzkich Gmin i Regionów skr.se znajdziesz dane kontaktowe do wszystkich urzędów gminy w Szwecji.

Pracodawca

Pracodawca musi, na przykład przez zakładową służbę zdrowia, zaoferować interwencję kryzysową osobom, które zostały narażone na przestępstwo w pracy. Skontaktuj się ze swoim przełożonym lub pracownikiem działu kadr w celu uzyskania informacji, jakie zasady obowiązują w tym zakresie w Twoim miejscu pracy.

RFSL

RFSL posiada poradnię wspierającą dla osób HBTQI, które były narażone na groźby i przemoc.

Służba zdrowia i opieka zdrowotna

Służba zdrowia i opieka zdrowotna jest dostępna poprzez Twoja przychodnię lub oddział ratunkowy. Jeśli potrzebujesz opieki lekarskiej lub wsparcia, możesz również odwiedzić stronę 1177 Vårdguiden lub zadzwonić pod numer 1177 w celu uzyskania wytycznych.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia mogą czasem obejmować pomoc w sytuacji kryzysowej. W takim wypadku nie musisz ponosić kosztów wsparcia we własnym zakresie. Sprawdź, co ma zastosowanie w przypadku Twojego ubezpieczyciela.

Związki wyznaniowe

Związki wyznaniowe mają duże doświadczenie w gromadzeniu ludzi w trudnych chwilach i udzielania wsparcia osobom w żałobie i sytuacjach kryzysowych. Szwedzki Kościół dysponuje telefonem SOS i oferuje również indywidualne rozmowy z księdzem lub diakonem. Na portalu internetowym Szwedzkiego Kościoła dostępne są dane kontaktowe do parafii na terenie całego kraju. Na portalu internetowym Myndigheten för stöd till trossamfund [Urząd ds. Wspierania Związków Wyznaniowych] dostępne są dane kontaktowe związków wyznaniowych w Szwecji otrzymujących dofinansowanie ze strony państwa.

Osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu, krewni i przyjaciele, mogą pomóc Ci na różne sposoby. Jeśli porozmawiasz z kimś, z kim czujesz się bezpiecznie, łatwiej będzie poradzić sobie z tym, co wydają się trudne. Możesz potrzebować pomocy otoczenia w załatwieniu spraw praktycznych, jak np. opłacenie rachunków lub skontaktowanie się z urzędami, gdy czujesz, że jest to ponad Twoje siły.

Istnieją grupy pomocy psychicznej i socjalnej, tzw.  grupy POSOM; znajdują się one w Sztokholmie, Göteborgu, Malmö, Örebro, Sundsvall, Umeå i Luleå. Skład grup POSOM może być różny, ale najczęściej składają się one z przedstawicieli opieki społecznej, ochrony zdrowia, policji, szkoły i wolontariuszy, jak np. ksiądz lub diakon.

Na portalu internetowym Brottsoffermyndigheten znajdziesz dane kontaktowe dotyczące różnych form wsparcia i pomocy. Dostępna jest także wielojęzyczna broszura „Informacja dla Ofiar Przestępstw”, zawierająca informacje w 14 różnych językach.

 

Wsparcie dla krewnych osoby zmarłej

Jeśli jesteś osobą bliską osoby, której śmierć nastąpiła bezpośrednio w wyniku przestępstwa terrorystycznego, masz prawo do pomocy natychmiast po zdarzeniu i przez tak długi czas, jak jest to potrzebne. Istnieje wiele podmiotów oferujących wsparcie w żałobie oraz pomoc praktyczną, na przykład:

Barnens rätt i samhället [Prawa dziecka w społeczeństwie], Bris

Barnens rätt i samhället [Prawa dziecka w społeczeństwie], Bris, oferuje linię telefoniczną dla osób dorosłych, na którą można zadzwonić w celu uzyskania wsparcia, informacji i porad na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi. Linia telefoniczna dla osób dorosłych Bris dostępna jest pod numerem telefonu 077 – 150 50 50.

Brottsofferjouren Sverige [Dyżur dla Ofiar Przestępstw Szwecja]

Brottsofferjouren Sverige [Dyżur dla Ofiar Przestępstw Szwecja] oferuje wsparcie w kilku językach dla osób bliskich ofiar poprzez swoją linię wsparcia pod numerem telefonu 116 006.

Efterlevandeguiden [Przewodnik dla osób, których bliska osoba zmarła]

Efterlevandeguiden [Przewodnik dla osób, których bliska osoba zmarła] zawiera porady i praktyczne informacje mogące pomóc bliskim krewnym osób zmarłych.

Riksorganisationen för Anhöriga till Våldsdödade [Krajowa organizacja krewnych osób zmarłych w wyniku przemocy], RAV

Riksorganisationen för Anhöriga till Våldsdödade [Krajowa organizacja krewnych osób zmarłych w wyniku przemocy], RAV, działa na rzecz zapewniania przez społeczeństwo lepszego wsparcia dla krewnych osób, które zginęły w wyniku przestępstwa. Organizacja ta organizuje spotkania krewnych dla osób w żałobie, podczas których osoby znajdujące się w żałobie mogą porozmawiać z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji.

Związki wyznaniowe

Związki wyznaniowe mają duże doświadczenie w gromadzeniu ludzi w trudnych chwilach i udzielania wsparcia osobom w żałobie i sytuacjach kryzysowych. Szwedzki Kościół oraz wiele związków wyznaniowych może zaoferować wsparcie w żałobie, między innymi poprzez rozmowę i grupy przepracowania żałoby. Na portalu internetowym Szwedzkiego Kościoła dostępne są dane kontaktowe parafii na terenie całego kraju, a na portalu internetowym Myndigheten för stöd till trossamfund [Urząd ds. Wspierania Związków Wyznaniowych] dostępne są dane kontaktowe związków wyznaniowych w Szwecji otrzymujących dofinansowanie ze strony państwa.

Po zdarzeniach traktowanych jako przestępstwa terrorystyczne ustanawiane mogą być centra interwencji kryzysowej. Osoby tam pracujące mogą zapewnić informacje i wsparcie osobom poszkodowanym oraz ich bliskim, świadkom oraz osobom, których osoby bliskie zginęły w wyniku zdarzenia.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten