O niniejszej informacji

Konsekwencje przestępstwa terrorystycznego dla jego ofiar mogą się pogłębiać z różnych powodów, między innymi z powodu braku informacji.

Niniejsza informacja dostępna na stronie brottsoffermyndigheten.se/terrorism została opracowana, ponieważ osoby, które zostały narażone na przestępstwo terrorystyczne oraz osoby zajmujące się poszkodowanymi w wyniku takiego przestępstwa mają prawo do jasnych informacji. Informacja ta została opracowana przez Brottsoffermyndigheten na zlecenie rządu. Podstawą opracowania jest raport z badania na temat tego, czy Szwecja zdołała wypełnić postanowienia dotyczące ofiar przestępstw zawarte w dyrektywie w sprawie zwalczania terroryzmu, Ds 2018:22. W raporcie z tego badania wysunięto propozycję, aby Brottsoffermyndigheten dokonała przeglądu opublikowanych przez siebie informacji skierowanych do ofiar terroryzmu i aby je rozwinęła.

Niniejsza informacja obejmuje informacje ogólne o prawie do pomocy, wsparcia i ochrony, jakie przysługuje ofiarom terroryzmu i członkom ich rodzin zgodnie z dyrektywą w sprawie zwalczania terroryzmu.

Przedmiotowe zlecenie zostało wykonane we współpracy z wieloma urzędami, organizacjami i obszarami działalności.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten