Przestępstwa terrorystyczne

W materiale tym znajdziesz podstawowe informacje niezbędne w sytuacji, gdy doszło do przestępstwa terrorystycznego lub przestępstwa traktowanego jako przestępstwo terrorystyczne. Tekst ten zawiera informacje na temat praw, wsparcia i pomocy, możliwości uzyskania odszkodowania, jak również dane kontaktowe podmiotów, które mogą udzielić informacji.

Informacja ta dotyczy zarówno przestępstw popełnionych w Szwecji, jak i przestępstw, do których doszło za granicą. Informacja ta przeznaczona jest dla osób, który ucierpiały wskutek przestępstwa terrorystycznego. Zawiera ona również ustęp z informacjami dla osób, które zajmują się osobami poszkodowanymi w wyniku takiego przestępstwa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [Urząd Ochrony Społeczeństwa i Gotowości], MSB, i policja odpowiadają za informowanie społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń. Potwierdzone informacje z MSB na temat danej sytuacji dostępne są na portalu internetowym krisinformation.se i na portalu internetowym policji.

Aplikacja SOS Alarm 112 zapewnia szybkie, istotne i wiarygodne informacje na temat aktualnych zdarzeń w pobliżu Ciebie.

Na ogólnokrajową infolinię informacyjną 113 13 można zadzwonić w celu uzyskania i przekazania informacji na temat danego zdarzenia.

Szwedzkie radio Sveriges Radio rozpowszechnia ważne informacje w sytuacjach kryzysowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat danego zdarzenia, słuchaj swojej lokalnej stacji P4.

W przypadku poszukiwania innych informacji należy w każdym wypadku zachować ostrożność co do źródła informacji i zastanowić się nad tym, skąd dana informacja pochodzi.

Jeśli do przestępstwa doszło w innym kraju niż Szwecja, więcej informacji znajdziesz pod nagłówkiem „Przestępstwo terrorystyczne w innym kraju”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji możesz także odwiedzić portal internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten