Different Amounts of Compensation

Why are there variations in the amounts that are paid out?

Victims of crime may receive economic reimbursement through damages, insurance compensation, and criminal injuries compensation. These three types of compensation are governed by different rules, and therefore there may be variations in the amounts that are paid out.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten