Head of Authority

Anders Alenskär, Director-General

Head of the Criminal Injuries Compensation Department

Magnus Öhrn

Head of Human Resources

Maria Jonsson Järnö

Head of the Crime Victim Fund and Centre of Competence

Ulf Hjerppe

Head of the Claims Department

Sten-Håkan Sidebo

Contact person for Witness Support

Aistė Ornatavičiūtė

Key Personell

Head of Authority

Anders Alenskär, Director-General

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten