O informaciji

Posljedice krivičnog djela terorizma koje pogađaju žrtvu mogu se pogoršati iz raznih razloga, pored ostalog i zbog nedostatka informacija.

Informacija na brottsoffermyndigheten.se/terrorism, priređena je s ciljem da se žrtvama krivičnog djela terorizma i onima koji su u dodiru sa žrtvama ovih djela, osiguraju tačne i pouzdane informacije. To je rezultat zadatka koji je Agencija za pomoć žrtvama krivičnih djela dobila od Švedske vlade. U osnovi se nalazi istraživanje da li je Švedska sposobna za primjenu odredbi o žrtvama krivičnih djela iz Direktive o terorizmu, Ds 2018:22. Predloženo je da Agencija za pomoć žrtvama krivičnih djela prouči i poboljša informaciju namijenjenu žrtvama terorizma.  

Ova informacije sadrži opšte informacije o pravu na pomoć, podršku i zaštitu koje žrtvama terorizma i članovima njihovim porodica u skladu sa Direktivom o terorizmu, pripada.   

Zadatak je izvršen u saradnji sa drugim organima vlasti, organizacijama i djelatnostima.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten