Krivično djelo terorizma

Ovdje ćete naći osnovne informacije koje se odnose na situaciju nakon počinjenog krivičnog djela terorizma ili djela koje se tretira kao djelo terorizma. Ovaj tekst sadrži informacije o pravima, podršci i pomoći, mogućnostima za ostvarivanje naknade i kontakt podacima aktera koji mogu pružiti informacije.

Informacije se odnose na krivična djela počinjena kako u Švedskoj tako i u inostranstvu. Ovdje će naći informacije i oni koji su pogođeni krivičnim djelom terorizma. Tu je i odjeljak sa informacijama korisnim onima koji sretnu pogođene.

Informacije

Državna uprava za društvenu zaštitu i spašavanje, MSB, i policija, odgovorne su za informisanje javnosti u slučaju ozbiljnih događaja. Potvrđene informacije o situaciji možete dobiti od MSB-a na web portalu krisinformation.se i na web portalu policije.

Aplikacija Sos Alarm 112 pruža brze, relevantne i pouzdane informacije o hitnim događajima u vašoj blizini.

Možete pozvati nacionalni informativni broj 113 13 kako biste dobili i pružili informacije o aktualnom događaju.

Švedski Radio (Sveriges Radio) prenosi važne informacije u kriznim situacijama. Slušajte vašu lokalnu P4 stanicu radi detaljnijeg informisanja o aktualnom događaju. 

Kada dođete do nekih drugih informacija, trebali biste uvijek kritički pristupiti njihovom izvoru i zapitati se ko ih plasira. 

Ukoliko je krivično djelo počinjeno u nekoj drugoj zemlji, a ne Švedskoj, više informacija o tome možete naći pod naslovom „Krivična djela terorizma u drugoj državi“.

Možete također posjetiti i web portal Ministarstva vanjskih poslova (Utrikesdepartementet) radi detaljnijeg informisanja.   

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten