Viktimologisk forskarkonferens

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en konferens i Stockholm för forskare på brottsofferområdet. Konferensen är en mötesplats där forskare och doktorander kan knyta kontakter och ta del av den brottsofferforskning som pågår i landet.

Till konferensen bjuds huvudtalare in och forskare på lägst doktorandnivå har möjlighet att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Konferensen innehåller föreläsningar och seminarier från flera olika vetenskapsområden.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten