Om du har en ansvarsförsäkring

Du kan få hjälp med att betala ett skadestånd genom det ansvarsskydd som kan ingå i en privat försäkring, till exempel en hemförsäkring. En sådan försäkring gäller i vissa situationer, framför allt om du har dömts för ett så kallat oaktsamhetsbrott.

En ansvarsförsäkring kan också ersätta en skada om du begått ett brott och dömts till rättspsykiatrisk vård. Försäkringen kan också gälla om skadan  orsakats av ett barn.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om du har en ansvarsförsäkring och om ditt försäkringsbolag kan ersätta brottsoffret.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten