Avgifter till Brottsofferfonden

Det finns två situationer där avgifter till Brottsofferfonden blir aktuella – när en person döms för ett brott med fängelse i straffskalan, och när en person avtjänar ett straff med fotboja.

Alla som döms för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden. Det är polisen som administrerar och kan svara på frågor om kraven på avgift efter en dom. 

Den som avtjänar ett straff med fotboja ska betala en avgift om 80 kronor per dag – maximalt 9 600 kronor – till Brottsofferfonden. Det är Kriminalvården som administrerar och kan svara på frågor om kraven på avgift som avser fotboja.

Om ditt ärende har gått till Kronofogden

Har ärendet överlämnats till Kronofogden är det dit du måste vända dig för frågor.

Det här gör Brottsofferfonden

Brottsofferfonden använder pengarna för att finansiera forskning och projekt som ökar kunskapen om brottsoffer och bidrar till att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. 

Ta kontakt

Polismyndigheten

Du kan kontakta polisen om du har frågor om avgiften till Brottsofferfonden efter att du dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff.

Kriminalvården

Du kan kontakta Kriminalvården om du har frågor om avgiften till Brottsofferfonden när du avtjänar ett straff med fotboja.

Kronofogden

Du kan kontakta Kronofogden om du har frågor om skadestånd.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten